Amputace

Amputace je chirurgické nebo úrazové odstranění periferní části těla (prst, dolní končetina, horní končetina, …). Amputace patří k nejstarším historicky doloženým chirurgickým výkonům. V historii však amputace neměla pouze terapeutický význam, ale také se využívala při některých rituálech nebo dokonce jako forma trestu. K amputaci se často přistupuje jako k poslední možné záchraně končetiny nebo dokonce života. Z chirurgického hlediska se amputace provádí otevřeně nebo uzavřeně.

Příčiny amputace

Indikace k amputaci jsou různé. Mezi vůbec nejčastější amputace končetin patří amputace dolních končetin z důvodu poruchy prokrvení. Při chybném prokrvování končetiny je zbývající část těla nadměrně vytížena a může dojít až ke stavu ohrožujícímu na životě. Mezi další příčiny amputace patří:

ICHDK (akutní x chronický uzávěr tepen)
Devastace končetiny úrazem
Diabetes mellitus
Osteomyelitida (zánět kosti)
Zhoubné nádory (osteosarkom)
Těžká infekce končetin

Komplikace při amputaci

Po provedené amputaci je samozřejmě pacient vystaven velkému množství rizik, které by mohly způsobit až fatální následky. Mezi nejčastější komplikace patří kožní nekróza, hematom, gangréna pahýlu nebo otok. Velmi časté jsou také typické fantomové obtíže, což v podstatě znamená, že si pacient stěžuje na bolest končetiny, kterou však již nemá. Je to stav po operaci, kdy si centrální nervový systém pacienta zatím nezvykl na fakt, že končetina chybí. Tyto komplikace jsou nejčastěji léčeny farmaky. V případě, že bolesti neustupují, je na místě revize.
Jaký je režim pacienta těsně po provedení výkonu?

1) dohojení operační rány
2) odstranění stehů a drenáže
3) otužování pahýlu
4) rehabilitace – posilování svalů
5) nácvik chůze o berlích
6) přesun do specializovaného rehabilitačního zařízení

Amputace nohy

Amputace dolní končetiny jsou poměrně časté. Nejčastěji je to z důvodu uzávěru tepen při ischemické chorobě dolních končetin. Tepenný uzávěr rozlišujeme na akutní (prudká bolest, chladná končetina, nehmatná pulzace, parestezie až anestezie nohy, …) a chronický (3. Stádia dle Fontaina). I zde je důležitá prevence, která může od amputace dolní končetiny zachránit. Je však nutné ji striktně dodržovat. Pacienti s ICHDK by se měli řídit jistými režimovými opatřeními (zákaz kouření, chůze, kondiční cvičení, …), docházet na pravidelné kontroly a rehabilitaci. Z medikamentů jsou předepisována antiagreancia, antikoagulancia, vazodilatancia a trombolytika. Když už je přece jen nutný chirurgický zákrok a amputace postižené dolní končetiny, lékař se snaží zachovat, co nejvíce z nemocné nohy. Vždy záleží na rozsahu ischemických změn a zbylá část musí být vhodná pro protézu.

Amputace nohy dle výšky:

Nízká amputace v bérci – 10- 15 cm pod kolenním kloubem
Střední amputace – v 1/3 stehna
Vysoká amputace = exartikulace v kyčelním kloubu
Amputace článků prstů a nebo celých prstů
Transmetatarzální amputace - polovina chodidla

Amputace ruky

Druhy amputace na horní končetině dle rozsahu:

Krukenbergovo klepeto – amputace v distální 1/3 předloktí, nůžkovité oddělení vřetenní a loketní kosti (jako jídlo čínskými hůlkami).

Na prstech nesmíme sešívat flexory s extensory – omezili bychom pohyb ostatních prstů.

Interthorakohumeroskapulohumerální amputace – komplet končetina i s pletencem.

 

zpět