Fasciální korekce v tejpování

Fasciální korekcí dosahujeme požadovaného postavení svalové povázky, kdy tejpem podporujeme pohyb adhezivní fascie. K ovlivnění povrchových fascií napínáme tejp na 10–25%, k ovlivnění hlubokých fascií na 25–50%.

Povrch každého svalu, svalového vlákna a každého orgánu je v různé síle obalen fasciální sítí, která mezi sebou propojuje jednotlivé vrstvy všech tkání. Pro správnou funkci svalu je nutná správná funkce fascie, zejména její posunlivost vůči ostatním vrstvám. Zhoršená skluznost fascií doprovází jakékoliv chronické i akutní afekce.

Fasciální korekce zlepšuje mobilitu fascie díky stimulaci pohybu kůže vlivem elasticity tejpu, resp. díky efektu smrštění tejpu zpět ke kotvě. Tejp tak podporuje pohyb fascie směrem ke kotvě tejpu. Kotvu tejpu proto umísťujte za oblast, kterou chcete ovlivňovat. Přesná aplikace techniky vyžaduje „oscilaci“ tejpem v jeho podélné či příčné ose. Rozhodneme-li se „oscilovat ze strany na stranu“, obsáhneme větší region tkání oproti „oscilaci“ způsobem „natáhnutí a zkrácení“ tejpu v podélné ose. Oscilační pohyb je velice jemný, a pokud chcete ovlivnit hlubší fascie, můžete zvýšit napětí tejpu na 25–50%, popř. ho ještě kombinovat s nepatrným tlakem. „Oscilace“ podporuje skluznost fascií a díky tomu dojde k jejich repozici.

Pracujeme s „Y“ tejpem a využíváme buď techniku tension in the tails, tension in the base (jak znáte z techniky mechanické korekce), nebo multisměrovou mobilizaci fascie pomocí tzv. „beraní hlavy“.

Techniky fasciální korekce mj. účinně prodlužují efekt manuálního myofasciálního release, který znáte z technik manuální medicíny.


Terapeutické využití tejpování - fasciální korekce

Aplikace fasciální korekce technikou tension in the tails, slabá stimulace. 
Tuto techniku užíváme ke snížení napětí a adheze mezi jednotlivými vrstvami fascií a k podpoře pohybu fascie pomocí efektu smrštění, „oscilačního“ pohybu tejpu a lehkého manuálního tlaku. Tato jemná stimulace je vhodná spíše u akutních stavů. Pracujeme s velmi lehkým až středním napětím. Kotvu tejpu umístěte bez napětí v neutrální pozici segmentu za místo, které chcete ovlivňovat. Jednou rukou přidržujte kotvu tejpu a druhou s lehkým napětím „oscilujte“ pruhem tejpu v jeho podélné či příčné ose.

 

 

 


Fasciální korekce - aplikace

Konec tejpu přiložte bez napětí. Totéž opakujte s druhým pruhem tejpu. Tejp se smršťuje směrem ke kotvě, a tedy i pohyb fascie je veden směrem ke kotvě tejpu (v tomto případě kraniálním směrem).

 

 

 

 

 


Fasciální korekce - aplikace tejpu

Aplikace fasciální korekce technikou tension in the base, vyšší stimulace. Technika tension in the base slouží ke stejnému účelu jako tension in the tails, ale jde o vydatnější stimulaci, proto ji doporučujeme používat spíše u chronických stavů. Aplikujeme velmi lehké až střední napětí podle hloubky uložení ovlivňované fascie. Opět můžeme současně užít velice malého tlaku.

 

 

 

 


Fasciální korekce - flexe kolenního kloubu

Kotvu tejpu umístěte bez napětí v neutrální pozici segmentu za místo, které chcete ovlivňovat. Jednou rukou kotvu tejpu přidržujte a druhou s lehkým napětím „oscilujte“ bází tejpu v jeho podélné či příčné ose (viz. předchozí obrázek). Před změnou pozice v segmentu tejp důkladně „zažehlete“.

 

 


Fasciální korekce - výsledná aplikace

Po nanesení celé báze vyzvěte klienta k protažení segmentu (v tomto případě flexe kolenního kloubu) a dolepte „tails“ tejpu bez napětí. Tejp se smršťuje směrem ke kotvě, a tedy i pohyb fascie je veden směrem ke kotvě tejpu (v tomto případě laterálním směrem).

 

 

Aplikace fasciální korekce technikou „beraní hlava“, multisměrová mobilizace. Tato technika slouží k mobilizaci fascií více směry. Můžete kombinovat „oscilaci“ v příčné i podélné ose tejpu (postup viz kap. 6.5.3, obr. 6.25b, c).

 

 

Autorka článku Mgr. Jitka Kobrová, Cert. MDT je spoluautorka knihy "Terapeutické využití tejpování", autorka knihy "Lymfotaping - terapeutické využití tejpování v lymfologii" a lektorkou kurzu "Terapeutické využití Temtex tapu".  

Zdroj:

KOBROVÁ, J., VÁLKA, R. Terapeutické využití tejpování. vyd. Praha: Grada Publishing a.s., 2017. 43 s. ISBN: 978-80-271-0181-8