Impingement syndrom

Co je to impingement syndrom?

Impingement syndrom neboli také subakromiální syndrom je bolestivý stav v oblasti ramenního kloubu s různou etiologií. Obecně lze říci, že vzniká kompresí struktur v subakromiálním prostoru, tedy prostoru pod acromionem scapulae, jež tvoří spoj prostřednictvím AC skloubení mezi lopatkou a klíční kostí. Utlačenou strukturou může být šlacha m.supraspinatus nebo tíhový váček ramenního kloubu (bursa). V souvislosti s útlakem může docházet také k patologiím a mikrotraumatizaci v jiných částech ramenního pletence, velmi často na úponech svalů rotátorové manžety. Bolestivý stav je velice často spojen s omezením pohyblivosti ramenního kloubu, proto včasné zahájení rehabilitace hraje velmi významnou roli při léčbě.

Příčiny vzniku impingement syndromu

V případě impingement syndromu nelze určit pouze jednu konkrétní příčinu vzniku. Nejčastěji však k útlaku dochází v návaznosti na přetížení dané oblasti, především při sportu. Rizikovými sporty jsou zejména ty, při kterých dochází k časté elevaci paže, popřípadě k nárazům, které jsou přes ramenní kloub jakožto převodník zátěže mezi trupem a horní končetinou tlumeny. Mezi tyto sporty patří například volejbal, tenis, basketbal, při nichž může docházet k nadměrnému zatížení šlach svalů ramenního kloubu. Není výjimkou, že bolestivý stav ramene nastane v návaznosti na úraz, příkladem může být pád na lyžích. Rizikovým faktorem jsou vadné pohybové stereotypy každodenního života, zejména patologické posturální nastavení segmentů při práci. Vzhledem k neustálé statické aktivaci svalstva, která v tomto případě také k bolestivému syndromu může vést, je nutné dbát na ergonomii práce.

Lze tedy říci, že nejčastěji impingement syndrom vzniká jako funkční porucha, avšak postupem času se může změnit na poruchu strukturální, kdy vlivem omezení pohyblivosti a antalgických mechanismů dochází k přeměnám mikrotraumatizované svalové tkáně fibrotizací a postupné ztrátě elasticity. V jistých případech může dojít i ke vzniku osteofytů, které přispívají ke kompresi v subakromiálním prostoru, nebo mohou být i její prvotní příčinou.

Subjektivní projevy impingement syndromu

Prvním příznakem je nejčastěji bolest v oblasti ramenního kloubu, zejména v oblasti acromionu a m.supraspinatus. Bolest může přecházet také do střední poloviny paže ze laterálně, bolestivá je velmi často také dlouhá hlava m.biceps humerii. Dochází k omezení pohyblivosti v rámci každodenních činností, často i k bolestivosti v noci. Bolest se může šířit i do oblasti krční páteře a hlavy. Problém pro pacienty bývá elevovat paži nad horizontálu, bolest přichází i při návratu do připažení.

Impingement-syndrom-ramenniho-kloubuTerapie impingement syndromu

Při úrazovém mechanismu vzniku je zprvu vhodná imobilizace (např. ramenní ortézou) s možností aplikace chladu pro analgetický účinek. Po odeznění akutní fáze je ale zapotřebí začít s rehabilitací tak, aby nedošlo ke strukturálním změnám, výraznému omezení pohybu či rozvoji chronické bolesti. Lze využít širokého spektra metod fyzioterapie, nejprve jemných technik měkkých tkání, tak aby došlo k optimalizaci napětí tkání, pak lze pokračovat v aktivních metodách a mobilizaci k udržení či znovunabytí rozsahu pohybu a svalové síly. V potaz by měly být brány sekundární změny v jiných oblastech těla, velmi často v oblasti krční páteře, hlavy a hrudníku. Klíčem k úspěchu je komplexní přístup k lidskému tělu. S tím se úzce pojí i správně provedená diferenciální diagnostika tak, aby bylo zřejmé zda se jedná opravdu o impingement syndrom či například o blokádu v oblasti krční páteře, která působí reflexní změny v oblasti ramenního pletence. Pozitivní výsledky v terapii může přinést aplikace laseru či kineziotapu. Pro snížení bolestivosti lze využít techniku tejpování dle následujícího videonávodu. V krajních případech při rozvoji strukturálních patologií lze přistoupit i k operačnímu řešení, jako příklad lze uvést acromioplastiku.

Prevence vzniku impingement syndromu

V rámci prevence je vhodné se nejdříve zaměřit na korekci každodenních stereotypů a jejich kompenzaci. Totéž platí i při zvýšené zátěži při intenzivním sportu. Pokud jsme si vědomi, že vykonáváme velmi často repetitivní činnost, při které by mohlo docházet k přetížení jistých oblastí, je vhodné navštívit ambulanci fyzioterapie, nastavit správné kompenzační cvičení a pokusit se tak předcházet možnému vzniku impingement syndromu.

zdroje:

GARVING, Christina et al. Impingement Syndrome of the Shoulder. Deutsches Arzteblatt international [online]. 2017,114(45), 765-776 [cit. 2023-03-20]. Dostupné z: doi:10.3238/arztebl.2017.0765

KOESTER, Michael, Michael GEORGE a John KUHN. Shoulder impingement syndrom. The American journal of medicine [online]. 2005, 118(5), 452-5 [cit. 2023-03-20]. Dostupné z: doi:10.1016/j.amjmed.2005.01.040

Shoulder Impingement Syndrome. Cleveland Clinic [online]. Cleveland: Cleveland clinic, 2021 [cit. 2023-03-20]. Dostupné z: https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/7079-shoulder-impingement-syndrome

Impingement syndrom ramenního kloubu. Levitas fyzioterapie [online]. Praha: Levitas, 2018 [cit. 2023-03-20]. Dostupné z: https://www.levitas.cz/2018/02/impingement-syndrom-ramenniho-kloubu/

zdroj obrázku:

Shoulder Impingement Syndrome. First Choice Physical Therapy [online]. Callaway: First Choice Physical Therapy, 2022 [cit. 2023-03-20]. Dostupné z: https://readytogetbetter.com/shoulder-impingement-syndrome/