Infralampy a jejich terapeutické využití

Využití infralampy pro terapii spadá do oblasti fototerapie, tedy terapie pomocí širokého spektra světelného záření. Infralampy produkují infračervené záření, které má dlouhou vlnovou délku. Infračervené světlo je oblíbené především díky své schopnosti zahřát tkáně a působit do značné hloubky na klouby, šlachy a svaly. Díky tomu může být infralampa efektivní součástí podpůrné léčby celé řady diagnóz či pomocníkem při regeneraci organismu. Při šlachosvalových traumatech pomáhají infralampy zkrátit dobu hojení a zpříjemnit léčebný proces díky analgetickému účinku. V následujícím článku si jednotlivé účinky přiblížíme a shrneme.

Infralampy

Jak konkrétně působí infračervené světlo na tkáně?

Infračervené světlo interaguje s buněčnými strukturami, proniká do hloubky cca 2-3 cm a postupně předává energii ve formě tepla do místa aplikace. Teplo se šíří kondukcí či reflexně i do hlouběji uložených míst. Vlivem vyšší teploty dochází k vazodilataci, tedy rozšíření cév a zvýšení průtoku krve v dané oblasti. Míra lokálního metabolismu se zvyšuje a dochází tak k efektivnějšímu vstřebávání metabolitů z oblasti a naopak přítoku živin a kyslíku. Tímto způsobem je pozitivně ovlivněna míra regenerace tkání. Dalším efektem vazodilatace je uvolnění případného svalového napětí, čehož je využíváno především při pozátěžové regeneraci svalového aparátu. Teplo produkované infralampou také ovlivňuje nervová zakončení a působí analgetickým, tedy proti bolestivým efektem. Energie tvořená infralampou působí na buněčné úrovni, proniká až k mitochondriím, které stimuluje k navýšení metabolických procesů v buňce. Díky tomuto efektu lze podpořit a zrychlit hojivý proces. Infračervené světlo stimuluje proces tvorby kolagenu, čehož je hojně využíváno zjeména v oblasti dermatologie a kosmetiky. Poslední, ale rozhodně ne zanedbatelný účinek, který bych zde chtěla zmínit je účinek psychologický. Už samotný pocit uvolnění a subjektivně příjemný pocit během a po aplikaci je nedílnou součástí zdárné léčby. Po aplikaci infračerveného světla se na kůži objevuje tzv. erytém, tedy mírné začervenání pokožky, které by do pár dnů mělo zcela vymizet.

Jak a kdy je vhodné infralampu použít?

Terapeutická infralampa se nejčastěji využívá k podpůrné terapii při svalových a šlachových bolestech a při zvýšeném napětí. Vzhledem k relaxačnímu účinku je také oblíbená u pacientů, kteří trpí lumbagem či jinými bolestmi zad zapříčiněných přetěžováním a nevhodnými stereotypy. Své využití má infralampa také u pacientů s artritidou a neuralgiemi, či při pooperačních stavech. Je vhodná při regeneraci tkání po sportu či hojení drobných sportovních úrazů.

V jakých případech se infralampa nedoporučuje?

Vzhledem k efektu vazodilatace a zvýšení cirkulace po aplikaci infračerveného záření se nedoporučuje infralampu používat v akutních fázích zánětu, jelikož by mohlo dojít k rozšíření infekce. Kontraindikací jsou také horečnaté stavy, krvácení či poruchy krevní srážlivosti. Nevhodné je použití infralampy na oblast křečových žil, jelikož by vlivem aplikace mohlo dojít k jejich rozšíření. Kontraindikací jsou veškerá nádorová onemocnění, stimulačním efektem infračerveného záření by mohlo dojít k rozšíření nádorovým buněk. Samozřejmou kontraindikací je jakákoliv nesnášenlivost infračerveného záření či citlivost kůže při či po aplikaci.

 

Autorka článku je fyzioterapeutka Fakultní Thomayerovy nemocnice