Jak na akutní bolesti v oblasti krční páteře?

V dnešním článku si popíšeme, jak postupovat při akutních bolestech v oblasti krční páteře. Názorné ukázky naleznete v přiloženém videu. Budeme se zabývat bolestmi, které byly způsobeny zablokováním krku, nikoliv úrazovým mechanismem.

Jak může dojít k blokádě krční páteře?

V praxi je blokáda nejčastěji způsobena provedením nekoordinovaného rychlejšího pohybu, na který tkáně zareagují právě blokádou ochranného charakteru. K vytvoření blokády často stačí usnout v poloze, která není anatomická a daný segment se tím pádem zablokuje. Většina z nás zná pocit, kdy v určitém místě cítíme tvrdou zarážku a bolest, která nám brání v provedení pohybu, což může být právě projevem akutní blokády. Bolest však nemusí být pouze lokální, ale velice často i přenesená, tedy vyzařující do vzdálenějších oblastí. V případě akutní blokády krční páteře se jedná zejména o bolest v oblasti lopatky, ramene či hlavy.

Co je to blokáda?

Jedná se o posun v kloubu, který působí zhoršenou pohyblivost a bolest. Dochází k omezení tzv. translačního (neboli smykového) pohybu v oblasti kloubu. To je pohyb, či určitá kloubní vůle pohybu kostěných struktur vůči sobě, který by v kloubu měl být zachován. Tento pohyb nelze provést vlastní vůlí, pouze mechanickým působením zvenčí. V případě, kdy dojde k blokádě dojde k omezení tohoto pohybu určitým směrem. Na danou situaci reagují i okolní tkáně zvýšením tonu, čímž se naše tělo snaží zablokovaný pohybový segment chránit. Veškeré tyto procesy mohou vést k nepříjemným subjektivním vjemům, jako je bolest či ztuhnutí. Blokáda je tedy mechanicky ovlivnitelná polohou i pohybem, z čehož vyplývá i její léčba.

Nejčastější chyby při léčbě akutní blokády krční páteře.

Obvykle pacienti při akutní bolesti začnou oblast nahřívat, zajdou si na masáž či sáhnou po krčním límci, aby krk znehybnili. Ani v jednom případě se však nejedná o ideální způsob léčby. Teplo i masáž mohou působit příjemně, avšak blokádu jako takovou nevyřeší. Blokáda je ovlivnitelná polohou a pohybem, tudíž je vhodné myslet především na ideální postavení krku při dané proceduře. V případě masáže může bohužel dojít i k uvolnění zvýšeného svalového napětí v okolních svalech, které však působí reaktivně a ochranně vůči blokovanému segmentu. (viz. předchozí odstavec) Proto tato procedura může vést až ke zhoršení obtíží. Krční límec je v případě akutní bolesti krční páteře velmi často indikován lékaři. Bohužel ale jeho použití v tomto případě také není ideální. Dojde sice ke znehybnění krku, ale zároveň pacienti v krčním límci opřením brady o horní okraj vytvoří nefyziologické postavení s předsunutím hlavy a prohnutím krku, které samotnou blokádu ještě zhoršuje.

Jak postupovat správně při blokádě krční páteře?

V případě blokády, kdy dojde zablokování hlavy v úklonu a rotaci na jednu stranu a nelze jí vrátit do středního postavení, objednejte se rovnou do fyzioteraputické ambulance Rehasport. Pokud s hlavou pohnout lze, pouze pociťujete bolest a omezení určitým směrem, lze zahájit domácí autoterapii. Názorné ukázky cvičení naleznete v praktické části přiloženého videa.

Začněte cvičením na zádech s pokrčenými dolními končetinami, v případě bolesti krční páteře podložte hlavu menším polštářkem. Začněte mírně tlačit týlem do podložky a bradu stahovat směrem do hrdelní jamky. Dochází k napřímení krční páteře. V pozici vytrvejte několik vteřin a cvik opakujte 8-10x. Po celý den cvik opakujte v intervalu 2 hodin, můžete však cvičit i častěji. V případě, že cítíte, že se oblast začala uvolňovat, můžete cvičení zkusit bez podložení hlavy. Pokud už je pro vás cvičení vleže bezbolestné, lze začít s cvičením vsedě. V první řadě si však musíme sed zkorigovat, využijeme tedy podpěru beder tak, aby se nám napřímila celá páteř. Uši by měly být přibližně nad rameny. Pohyb provádíme směrem do retrakce, zasouváme bradu směrem dozadu ke krční páteři. Pohledem fixujeme bod před námi, od kterého se pomyslně vzdalujeme. Frekvence a počet opakování je stejná jako u předchozího cvičení vleže. Cvičení je vhodné doplnit šetrným chováním a udržováním správného postavení těla. Krk bychom neměli přetěžovat přílišným předklonem a předsunem.

 

Autorka článku je fyzioterapeutka Fakultní Thomayerovy nemocnice