Kolenní motodlahy jako součást rehabilitace

Motodlaha je u nás nedílná součást pooperační fyzioterapie na odděleních rehabilitace. Zařízení umožňuje pasivní pohyb dolní končetiny v anatomickém postavení tak, aby byla končetina včasně mobilizována. Příkladem, kdy je motodlaha hojně využívána, jsou především pooperační stavy po aplikaci totální endoprotézy kolene i kyčle, dále například po artroskopických operacích kolene. 

Kdy využit kolenní motodlahu?

Důvodů využití kolenní motodlahy je mnoho. Jak již bylo zmíněno, primárním cílem je končetinu po operaci co nejdříve mobilizovat, tedy uvést do pohybu. Tímto počínáním, chceme především zamezit sekundárním komplikacím, které by jako následek dlouhodobější imobilizace končetiny mohly nastat. V takovém případě dochází ke změnám na měkkých tkáních, jejich zkrácení a v krajním případě až ke vzniku kontraktur (patologického stažení svalu/šlachy), což by hrálo výraznou roli v omezení následného aktivního pohybu a návratu pacienta do každodenního života. Aplikace kolenní motodlahy tedy vlastně připravuje terén pro následnou aktivní rehabilitaci pacienta. Díky zvýšení prokrvení dolní končetiny také dochází ke stimulaci metabolismu, aktivizaci oběhu a prevenci tromboembolické nemoci. Pozitivní vliv má pasivní pohyb také na chrupavky, které jsou při imobilizaci ohroženy degenerativními změnami již po třech týdnech. Součástí je také prevence heterotopických osifikací, tedy vzniku kostěných struktur mimo kost, například ve svalech, dále prevence osteoporózy. Při repetitivním provádění pasivního pohybu na motodlaze dochází také ke stimulaci nervové soustavy prostřednictvím proprioceptorů v končetiny. Proprioceptory jsou vlastně receptory pohybu, které umožňují jakési “uchování pohybu v paměti”, tedy stimulaci centra pohybu v mozku, které nám pomáhá s vybavováním řízení pohybů. 

Kolenní motodlaha jako benefit

Teoreticky je tedy kolenní motodlaha pro pacienty výrazným benefitem. Jak se ale osvědčuje přímo v praxi? Z mého pohledu představuje motodlaha důležitou součást motivace pacientů. Vzhledem k nastavitelným parametrům flexe a extenze v kolenním kloubu může pacient každou terapii sledovat progres rozsahu pohybu, který mu také udává možnosti pohybu daného kloubu i pro aktivní pohyb. Je tedy možné ho na základě dosažených hodnot z motodlahy motivovat i při individuální terapii. Kolenní motodlaha také výrazně šetří čas i síly personálu, což je na vždy vytížených rehabilitačních odděleních velkou výhodou. Z mého pohledu mohu kolenní motodlahu tedy jen doporučit. Jak kolenní motodlahu správně nastavit? Zásadou při používání motodlahy je správné nastavení na délku končetiny. Orientujeme se především podle toho, aby byla pata pevně zakotvená a aby byl pohyblivý kloub motodlahy na stejné úrovni jako kolenní kloub.
Podpěrka lýtka a stehna by měla být nastavena přímo na míru pacientovi tak, aby byla končetina podepřena po celou dobu pohybu. Pro zvýšení komfortu lze podpěrky vystlat například ručníkem.

 

Autorka článku je fyzioterapeutka Fakultní Thomayerovy nemocnice