Luxace (vymknutí)

Kloubní zranění způsobené vychýlením kloubní hlavice z kloubního pouzdra popř. kloubní jamky. Dochází k němu při překročení fyziologického rozsahu daného kloubu. Velmi bolestivé zranění projevující se otokem, hematomem a ztížením až nemožností pohybu (záleží na rozsahu).

Léčba:


Je nutné, aby léčba tzv. repozice proběhla v co nejkratším časovém rozmezí. U menších kloubů např. kloub prstu se provádí v lokální anestezii, u větších kloubů např. kyčelní kloub je pacient uveden do celkové anestezie. Poté je nutná aplikace znehybňujícího obvazu (sádra nebo ortéza) po dobu 2-5 týdnů s následným rehabilitováním.

Recidivující a habituální luxace jsou zpravidla řešeny operačním výkonem. Chirurgicky se řeší i vykloubení, u něhož se manuální napravení nezdařilo.

 

zpět