Moderní metoda ošetření s názvem “tissue flossing”

Metoda ošetření "tissue flossing" nebo prostě jen "flossing", nabírá každým rokem na stále větší popularitě. Do povědomí sportovních trenérů, fyzioterapeutů a široké veřejnosti se dostala primárně kolem roku 2013, kdy americký badatel a fyzioterapeut Dr. Kelly Starrett uveřejnil dnes již celosvětově známou knihu "Becoming a Supple Leopard", v níž poukázal na možnosti využití flossingových pásů ke zlepšení rozsahu pohybu, výkonnosti a prevenci zranění. Od té doby vyšlo několik dalších publikaci a výzkumů, které se metodou "tissue flossing" zabývají, díky čemuž neustále větší část odborné i široké veřejnosti objevuje kouzlo kompresní terapie.

Co je to "tissue flossing"?

"Tissue flossing" představuje moderní terapeutickou metodu, která využívá speciálně navržených elastických gumových pásů, které se využívají k ošetření obtíží pohybového aparátu, k pozitivnímu ovlivnění muskuloskeletálního, kardiovaskulárního, nervového ale i lymfatického systému lidského těla, k podpoře regenerace a v rámci prevence zranění pohybového aparátu. Je značně využívána ve světové i domácí fyzioterapii, ale své místo si však jistě najde i v rámci sportovní přípravy profesionálních nebo amatérských sportovců. Hlavní efekt terapie vzniká primárně kombinací komprese měkkých tkání nebo kloubů, která je vyvolána pevným obtočením elastických pásů kolem požadovaného místa ošetření, terapeutického ošetření, které je provedeno s aplikovaným flossbandem a následného povolení komprese, odstraněním aplikované flossingové pásky.

 

Spophy_flossband_1

 

Mezi terapeutické ošetření s aplikovaným flossbandem lze zařadit kloubové mobilizace k rychlému odstranění kloubních blokád, měkké techniky pro ošetření kůže, podkoží a fascie k zlepšení vzájemné posunlivosti jednotlivých vrstev nebo například ischemickou kompresi pro účinné odstranění spoušťového bodů. Aplikaci flossbandové pásky však lze kombinovat i se všemi druhy pohybu, ať už pohybem pasivním nebo aktivním a taktéž s progresivním pohybovým zatížení, proprioceptivní tréninkem, postizometrickou relaxací nebe proprioceptivní neuromuskulární facilitací. Je jen na šikovnosti a schopnostech ošetřujícího terapeuta, jak zařadí metodu "tissue flossing" do jeho terapeutického konceptu a terapeutické jednotky. Správně zvolená a provedená terapie s využitím flossbandu může dosáhnout snížení bolestivosti, zlepšení prokrvení, zlepšení posunlivosti měkkých tkáních a následně zlepšení sportovního výkonu. Flossbandy tak představují snadno použitelné, skladné a prakticky nezničitelné nástroje na terapii, které může mít terapeut nebo sportovec neustále při sobě.

Kdy je možné flossband využít?

Využití flossbandových pásů si najde své místo také v jakémkoliv stádiu rehabilitace po sportovním úrazu. Metodu "tissue flossing" je možné úspěšně aplikovat u většiny akutních i chronických problémů pohybového aparátu. U posttraumatických stavů lze využít flossband adekvátně k danému stádiu hojení, například v rámci alarmové či zánětlivé fáze ke snížení otoku, v rámci proliferační fáze k vytvoření adekvátního impulsu na regeneraci měkkých tkání a například v rámci fáze přestavby k individuální úpravě terapie, k 100% návratu funkce a v rámci prevence.

 

Spophy_flossband_2

 

Hlavní výhody flossbandu

Výhodou metody "tissue flossing" je fakt, že je velmi snadno kombinovatelná s ostatními terapeutickými koncepty a rehabilitačními pomůckami. Jako velmi praktická se jeví kombinace flossbandu a Theragunu k vytvoření silné komprese, která však pro pacienta není bolestivá, ale podobného efektu lze dosáhnout i v kombinaci flossbandových pásů a masážního válce. Terapeut však může aplikaci flossingu šikovně propojit s terapeutickými koncepty jako je například metoda PNF, DNS nebo se sportovně specifickým tréninkem jeho svěřence. Jako velmi výhodné se jeví kombinace flossingu s kineziotapingem nebo baňkováním. Mezi další výhody této metody ošetření patří vysoká efektivita, poměrně velká plocha ošetření což pomáhá terapeutovi šetřit čas, který je potřebný k terapii, možnost terapie v náročných podmínkách a fakt, že flossbandové pásky jsou velmi skladné a nenáročné na údržbu. Mezi velké výhody se řadí také možnost naučit pacienta nebo sportovce správnému využití flossingových pásů, díky čemuž je zde možnost efektivní autoterapie bez přítomnosti terapeuta. Mezi hlavní nevýhody patří skutečnost, že metodou "tissue flossing" nelze adekvátně ošetřit všechny struktury těla a fakt, že terapeut ztrácí během ošetření přesný manuální kontakt s danými tkáněmi.

 

Spophy_flossband_3

 

Čím lze vysvětlit efekt dané terapie?

Přestože existuje řada výzkumných prací a studií, které prokazují pozitivní efekt metody "tissue flossing" na aktivní i pasivní rozsah pohybu, pozitivní efekt při odstranění DOMS (delayed Onset muscle soreness) a prokázaný pozitivní efekt na subjektivní zlepšení volnosti pohybu, efekt dané terapie stále není jednoznačně prokázán. Mnoho autorů však popisuje několik teorií, které by dokázaly vysvětlit pozitivní efekty dané metody ošetření.

Nejčastěji bývá zmiňovaná vrátková teorie bolesti, pomocí které lze vysvětlit analgetický efekt aplikace flossbandu dále disperzní účinek aplikace flossingových pásů, díky němuž dochází k ztekucení synoviální tekutiny a následnému odstranění kloubní blokády a k ztekucení mezibuněčné tekutiny a následné zlepšené posunlivosti jednotlivých vrstev hluboké fascie nebo efekt reaktivní hyperémie, díky kterému se ošetřené místo po odstranění flossingovej pásky ve větší míře prokrví. Mezi další teorie účinku se řadí odstranění patologických crosslinks, "sponge effect" měkkých tkání nebo podpora aferentace z ošetřovaného místa. Faktem však zůstává, že pozitivní efekt terapie metodou "tissue flossing" bývá často pozorovatelný okamžitě a k jeho dosažení potřebuje terapeut jen několik desítek sekund, maximálně minut.

Metoda ošetření s využitím flossbandových pásů se jeví jako účinná a praktická možnost terapie funkčních a strukturálních poruch pohybového aparátu. Přestože efekt dané metody ošetření ještě není zcela znám, představuje metoda "tissue flossing" efektivní způsob terapie a prevence v oblasti fyzioterapie, sportovního lékařství a vrcholového i amatérského sportu.

Ján Pisarčík

 Mgr. Ján Pisarčík - autor článku

 

Videonávody s flossbandovými páskami Spophy