Neurorehabilitace je oborem budoucnosti

Neurorehabilitace je velice komplexní pojem zahrnující péči o pacienty s neurologickou diagnózou s cílem obnovy funkce a zlepšení kvality jejich života. Spadá pod ní široké spektrum oborů. Platí, že především u neurologických pacientů je multioborová spolupráce a respektování individuálních potřeb a dovedností pacienta v rámci léčby zásadní. V ideálním případě má pacient k dispozici tým složený z neurologa, psychologa, fyzioterapeuta, ergoterapueta a logopeda. V následujícím článku se budeme zabývat fyzioterapeutickou intervencí u pacientů s neurologickou diagnózou.

Neurorehabilitace_je_velice_komplexni_pojem

Diagnózy, se kterými se můžeme v neurorehabilitaci setkat

Diagnózy, se kterými se v rámci neurorehabilitace můžeme setkat je mnoho. Obecně lze říci, že v rámci neurologických diagnóz, kdy dochází k poškození mozkové tkáně, například při centrální mozkové příhodě nebo při traumatickém poranění, se při rehabilitaci využívá tzv. neuroplasticity mozku. Jedná se o regenerační schopnost centrální nervové soustavy. Ačkoliv v minulosti byla centrální nervová tkáň považována za neobnovitelnou a v dospělosti za rigidní, dnes už víme, že tomu tak není. Přestože nové neurony již v dospělosti nevznikají, k obnově může docházet právě prostřednictvím neuroplasticity. Tato obnova je buď strukturální, kdy dochází k novému vzniku spojů mezi neurony, či funkční, kdy část mozku převezme úlohu poškozené oblasti. Právě prostřednictvím vjemů a informací z periferie se snažíme v rámci neurorehabilitace oslovit nervovou tkáň mozku a probudit tak tyto regenerační procesy.

Rehabilitacni_systemy_pro_horni_i_dolni_koncetiny

K terapii neurologických diagnóz jsou využívány metody na neurofyziologickém podkladě. Je na každém fyzioterapuetovi, který z konkrétních přístupů zvolí, dle kompatibility s konkrétní diagnózou. Příkladem neurofyziologických přístupů je Vojtova reflexní lokomoce, koncepty DNS, ACT, PNF a další. Tyto přístupy jsou v rámci individuální fyzioterapeutické intervence kombinovány s metodami mobilizací, terapií měkkých tkání a léčebné tělesné výchovy k nastavení ideálního tonu, ovlivnění kloubních blokád, postavení jednotlivých segmentů či snížení bolestivosti.

Rehabilitační systémy pro horní i dolní končetiny

Velkou výhodou je, pokud lze v rámci pracoviště využít pro pacienta některý z pokročilých rehabilitačních systémů. V následujících odstavcích přinášíme představení produktů od firmy BTL, které lze v rámci pokročilé robotické rehabilitace využít. Značka BTL nabízí možnosti neurorehabilitačních pomůcek pro horní i dolní končetinu a zároveň pro celé tělo. Přístroje jsou koncipovány jak pro terapii, tak diagnostiku. 

Exoskeletony_je_mozne_vyuzit_pro_neuromotorickou_rehabilitaci

Pro vertikalizaci pacienta lze využít přístroj Innowalk, který zajišťuje nejen vertikální pozici pacienta, ale také dynamický pohyb dolních končetin a simulaci chůze. Díky vertikalizaci jsou u imobilních pacientů zatěžovány kostní struktury v rámci prevence osteoporózy, vertikální pozicí je také podporována peristaltika. Tok informací z periferních receptorů ze svalů a šlach do centra stimuluje nervovou tkáň k tvorbě nových spojů mezi neurony (viz. druhý odstavec). Pomocníkem při nácviku chůze a vertikalizaci dále může být přístroj Exoatlet, který je možno nastavit tak, aby vyhovoval schopnostem a potřebám daného pacienta. V rámci nácviku chůze lze využít trénink se zpětnou vazbou na přístroji Walker view či na chytrých bradlech, kde lze trénovat i chůzi po schodech. Tyto přístroje se dokáží díky senzorům, které vnímají reakci těla na pohyb, šetrně přizpůsobit individuálním potřebám pacienta.

Roboticky_asistova_rukavice_je_plne_prizpusobitelna

Exoskeletony pro neuromotorickou rehabilitaci

Exoskeleton Alex je možné využít pro neuromotorickou rehabilitaci celé horní končetiny. Přístroj obsahuje senzory pro snímání pohybu ramenního i loketního kloubu, dále předloktí a zápěstí. Pro terapii akra horní končetiny lze využít přístroj Gloreha, roboticky asistovanou rukavici. Rukavice je plně přizpůsobitelná schopnostem daného pacienta, ve třech stupních lze modifikovat míru dopomoci pohybu. Přístroj slouží k nácviku motoriky ruky jak pro plně pasivní pohyby, tak pro pacienty se zaměřením na zlepšení rychlosti, přesnosti či kondice.

Pristrojova_terapie_v_dnesni_dobe_predstavuje_perspektivniho_pomocnika

Přístrojová terapie v dnešní době představuje perspektivního pomocníka v rámci terapeutické intervence. Obor prochází mnoha změnami a směřuje k čím dál sofistikovanějšímu přístupu. V tomto článku jsme chtěli dát stručný náhled, jakým směrem se robotika v rámci fyzioterapie ubírá. Myslím však, že se v budoucnu máme rozhodně ještě na co těšit.

 

Autorka článku je fyzioterapeutka Fakultní Thomayerovy nemocnice