Rehabilitační pomůcky pro děti

Zásady fyzioterapie dětí

Fyzioterapie u dětí má mnohá specifika a zřejmě tím nejvýraznějším je především fakt, že terapie by měla pro děti být zároveň jakousi hrou. V rámci terapie je vhodné se snažit pracovat s dávkou kreativity a empatie. To především proto, že pozornost dětí má kratšího trvání než u dospělých pacientů, práce fyzioterapeuta je tím tedy značně modifikována. Zároveň ale přináší spoustu krásných možností rozvoje improvizačních schopností. Prostřednictvím pozitivní motivace a her se snažíme dítě naučit správně vnímat své tělo a provádět zadaná cvičení. Je dobré udělat ze cvičení jakýsi rituál tak, aby byla dodržena potřebná frekvence a docházelo k progresi stavu. Nebojíme se děti pochválit za hezké cvičení, shovívavost je na místě už vzhledem k tomu, že pro menší děti je náročné pochopit k čemu přesně jsou jim cvičení dobrá. I to je dobré dětem vysvětlit, komunikovat s nimi tak, aby věděly, že cvičí sami pro sebe a tím si pomáhají. Zároveň je důležité a velmi často dost náročné napojit se na náladu, ve které se právě děti nachází. Nálady totiž často nejsou úplně konstantní a dítě nebývá schopno je příliš korigovat. To už je pak na naší schopnosti empatického zacházení a na tom, jak jsme schopni energii při terapii dávkovat, zkrátka někdy přidávat a někdy dle potřeby ubírat. Jednotlivé cviky je vhodné pro děti vždy nějak pojmenovat tak, aby si je lépe zapamatovali.

Vhodné pomůcky pro dětskou rehabilitaci

V případě dětské rehabilitace je pestrý výběr pomůcek na předním místě. Potřeba nových vjemů je vysoká a pro nás bude jednodušší ji ukojit právě s širší možností výběru pomůcek. Začít můžeme třeba s oblíbenými rehabilitačními míči různých velikostí a tvarů. Velice hojné a příjemné využití má klasický gymball, na kterém se lze zaměřit například na trupovou stabilizaci či stabilitu dolních končetin. Lze ho využít i při cvičení některých pozic z vývojové kineziologie, příkladem může být pozice třetího měsíce na zádech. Ideální je vybrat pro děti nějaký míč s menším rozměrem, například tento: Thera-Band Pro Series Gymnastický míč 55 cm, červený.

Thera-band-pro-series-gymnasticky-mic-55-cm-cerveny

Oblíbený je také overball, který je menší a finančně dostupnější: ​​Rehabiq Overball, 25 cm, modrý. Oba míče mají využití při léčbě širokého spektra diagnóz, které jsou časté nejen pro dětský věk. Například při skolióze, různých posturálních vadách i neurologických onemocněních.

Thera-Band-balancni-podlozka-cerna

V rámci terapie plochých nohou je vhodné využívat různé podložky či chodníčky, zkrátka naučit dětské chodidlo přizpůsobovat se měnícímu se povrchu a tím tvarovat klenby nohy. K tomu jsou lze využít například pěnové balanční podložky a čočky: Thera-Band balanční podložka, černá, Rehabiq Balanční podložka - kopule nebo Thera-Band balanční čočka, 33 cm, zelená. V ideálním případě můžeme kombinovat více těchto podložek za sebou a vytvořit tak pro děti sensomotorický chodníček.

Dalším pomocníkem při terapii může být BOSU Balance Trainer SPORT , které se dá využít pro nácvik stability například v kombinaci s overballem tak, že budeme malému pacientovi stojícím na bosu overball házet a korigovat jeho stoj do fyziologické podoby, případně ho modifikovat například do podřepu. Jedná se o velice efektivní cvik, který je zároveň u dětí opravdu oblíbený.

Prostřednictvím Thera-Band CLX - žlutý, slabý lze využít elastického odporu pro posílení či protažení daných segmentů. V tomto případě bych určitě volila ten nejslabší možný, který se v případě potřeby dá přeložit napůl a zvýšit tak odpor.

Thera-Band-clx-zluty-slabyJako doprovodnou terapii u dětí využíváme i aplikaci tejpů, samozřejmě pokud děti tejp tolerují a pokud lepidlo nevyvolává alergickou reakci. Vhodný je například při korekci vadného postavení hlezenních kloubů či stimulaci klenby nohy. Tejpovacích pásek je několik druhů a pro děti je často odměnou, že si mohou vybrat barvu, kterou sami chtějí. Je tedy fajn mít nějaké v zásobě.

Tejpovaci-pasky

Jako poslední bych ještě chtěla doplnit zmínku o pomůcce, která se využívá především při ergoterapii. Jedná se o terapeutickou hmotu: cosiMed terapeutická hmota - 85 g, střední, lze jí využít například při poúrazové stimulaci jemné motoriky ruky.

Závěrem můžeme znovu zopakovat, že hlavní zásadou výběru pomůcek pro fyzioterapii dětí je především pestrost. Nejhůře se při terapii pracuje s dětmi, které terapie vůbec nebaví a nemají vlastní motivaci ke cvičení. Proto je na nás zkombinovat pomůcky tak, abychom vytvořili příjemné a kreativní cviky, které budou děti bavit a budou pro ně zároveň pochopitelné. S tím nám můžou výše zmíněné pomůcky velmi zásadně pomoci.

Zdroj obrázků: https://www.rehabilitacnipomucky.cz/