V Health Brands myslíme ekologicky

U nás v Health Brands s.r.o. si zakládáme na ohleduplném chování vůči životnímu prostředí. Máme rádi teplo, ale změny klimatu jsou naším strašákem. I my se snažíme přiložit ruku k dílu a něco s tím udělat.

Víme, že jedním z hlavních zdrojů zátěže životního prostředí v EU je doprava. Proto klademe důraz na to, aby nové produkty v naší nabídce byly od tuzemských výrobců. Snižujeme uhlíkovou stopu.

  • Společnost je zapojena do systému sběru a recyklace obalových odpadů EKO-KOM.
  • Společnost je zapojena do systému ekologické likvidace a zpětného odběru elektrozařízení REMA.

Všichni zaměstnanci aktivně třídí odpad a nově se snažíme v rámci expedice používat trvale udržitelné obalové materiály. Pořídili jsme i moderní zařízení, které nám pomáhá recyklovat použité kartony na výplňový materiál. Nebojíme se ani společenské odpovědnosti a pro jsme zároveň účastníky ojedinělého projektu Zelená firma, kde se kombinuje ochrana životního prostředí a podpora zaměstnanců.

Zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení/baterií

Spotřebitel má v systému nakládání s elektrospotřebiči a bateriemi zcela zásadní roli. On je tím, kdo se rozhoduje, co udělá se starým spotřebičem/baterií. Stará a nepotřebná elektrozařízení a baterie nepatří do netříděného komunálního odpadu, naopak mají být předány prostřednictvím sběrných míst, tzv. míst zpětného odběru, ze kterých putují k opětovnému použití nebo k samotné recyklaci.

Spotřebitel musí být informován symboly níže, že příslušné elektrozařízení/baterie nepatří do komunálního odpadu. Jsou tak označena všechna nová elektrozařízení/baterie. Symbol může být uveden přímo na zařízení, na jeho obalu nebo v návodu k použití či v záručním listu.

odber_baterii

Jak se zbavit starého spotřebiče/baterií?

  • prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě REMA, která je určena pro zpětný odběr viz. https://www.rema.cloud/sberna-mista/
  • prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě, která je určena pro zpětný odběr, viz https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro
  • v případě baterií je možné objednat do domácnosti sběrnou nádobu – FamilyBox, plnou nádobu poté expedovat skrze službu re:Balík
  • v případě množství do 10 kg je možné využít službu re:Balík
  • v případě množství nad 10 kg a více je možné využít službu Buď líný
  • v místě centrálního skladu na adrese: Dlouhá 132/1, 251 01 Říčany
  • v případě potřeby je možnost se poradit na bezplatné lince Chytré recyklace (800 976 679)

Proč recyklovat?

Nejen elektrozařízení, ale i baterie a akumulátory obsahují mnoho recyklovatelných kovů jako je například zinek, železo, mangan, nikl, kadmium nebo olovo. Některé z těchto látek jsou zároveň velmi nebezpečné pro životní prostředí a zdraví člověka a to zejména rtuť, olovo a kadmium. Vybrané baterie jsou často označeny symbolem chemického prvku, který obsahují (Pb, Cd, Hg). Předáním baterií a elektrozařízení na místo zpětného odběru tak zejména díky recyklaci materiálu šetříme primární zdroje surovin a zároveň chráníme naše životní prostředí před případným neodborným nakládáním.

Nejběžnější typy baterií, jejich označení, užití a správný způsob odložení

Typ baterie Běžné označení Velikost  Příklady užití  Správné odložení
Alkalické    Alkalické, Alkaline, AlMn AAA, AA, C, D, 6V, 9V Svítilny, kalkulačky, hračky, hodinky, kouřové alarmy, dálkové ovladače Místo zpětného odběru
Knoflíkové    Alkalické, lithiové, rtuťové,      stříbrné, zinkovzduchové

Velikost se různí

Hodinky, naslouchadla, hračky, blahopřání, dálkové ovladače Místo zpětného odběru
Zinkouhlíkové  Classic, Heavy Duty, Power Cell

 AAA, AA, C, D, 6V, 9V

Svítilny, kalkulačky, hračky, hodinky, kouřové alarmy, dálkové ovladače, přenosná rádia, ovladače vrat

 

Místo zpětného odběru

 

Lithiové 

 

Lithium, Lithium ion, Li-Ion

 

Velikost se různí

Laptopy, mobilní telefony, digitální kamery, mp3 přehrávače 

 

Místo zpětného odběru

 

Nikl-kadmiové

 

Ni-Cd

 

Velikost se různí

Kamery, ruční nářadí, bezdrátové telefony, vysílačky

 

Místo zpětného odběru

 

Nikl-metalhydridové

 

NiMH

 

Velikost se různí

Kamery, ruční nářadí, bezdrátové telefony, vysílačky

 

Místo zpětného odběru

 

Olověné 

 

SLA, gelové

 

2V, 6V, 12V

 

UPS, kolečková křesla, terénní vozidla, vodní skútry

 

Místo zpětného odběru

 

Olověné 

 

Autobaterie

 

6V, 12V

 

Automobily 

 

Místo zpětného odběru

 

Rtuťové

 

Rtuťové, Hg, HgO

 

Velikost se různí

 

Hodinky, naslouchadla, hračky, blahopřání, dálkové ovladače

 

Místo zpětného odběru

 

Stříbrné

 

Stříbrné, AgO

 

Velikost se různí

 

Hodinky, naslouchadla, hračky, blahopřání, dálkové ovladače

Místo zpětného odběru