Jak na zmírnění příznaků a bolesti vbočeného palce-Hallux Valgus

Co to vbočený palec je?

Vbočený palec je poměrně častý problém, se kterým se potýkají především ženy. Co to ale vlastně vbočený palec je? Jedná se o nefyziologické postavení skloubení palce a prvního metatarsu chodidla. Palec směřuje směrem od středu těla k ostatním prstům a hlavička metatarsu je tlačena naopak směrem ke středu těla a vytváří tak charakteristickou bouli. Nejen, že z estetického hlediska je často vbočený palec subjektivně negativně vnímán, může být také zdrojem nepříjemné bolesti či jiných zřetězených obtíží.

Proč k takovému postavení palce dochází? 

Důvodů, proč k takovému postavení dochází, je více. Velkou roli hraje genetická predispozice jedince, dále pak dlouhodobě nošená nevhodná obuv, nevhodné pohybové návyky a z toho plynoucí funkční nedostatky práce chodidla. Pro konkrétnější představu těchto vyvolávacích faktorů, můžeme uvést například situaci, kdy je noha po celý den uzavřená v těsné obuvi s úzkou špičkou, ve které není dostatek prostoru pro uvolněnou pozici prstů a přednoží. Mnoho moderních bot je tvarována právě tímto způsobem, což bohužel pro naše chodidla není ideální. Prsty jsou tak tlačeny k sobě, směrem do špičky, čímž jsou vytvořeny podmínky právě pro vznik vbočeného palce. Dalším rizikovým faktorem je dlouhodobá statická zátěž na tvrdém rovném povrchu a nedostatek aktivního pohybu.

Jak se vbočený palec léčí?

V ideálním případě je nejlepší variantou tvorbě vbočeného palce předcházet, tedy dát svým nohám prostor, umožnit jim chvíle bez bot, aktivovat systém kleneb chodidla cvičením a stimulací na nerovném povrchu. Při výběru bot se zkusit ohlížet na vhodný tvar boty, tedy dostatečně širokou špičku, která neutlačuje prsty. Vhodné je také vybírat obuv s měkčí podrážkou, aby byl umožněn pružný nášlap i došlap chodidla. Pokud už ale vbočený palec máte, je vhodné začít aktivní fyzioterapií. V následujícím videu je znázorněno několik cviků, které pomohou k cestě za zdravými chodidly. Dalších možností konzervativní léčby je mnoho, příkladem může být korekční kinesiotaping, který je také názorně popsán ve videu, či korektory a vložky. V krajních případech lze přistoupit i k operativnímu řešení.

Doporučené cviky na Hallux valgus

Následující doporučené cviky a ošetření můžete názorně vidět v přiloženém videu. Cvičení je vhodné začít ošetřením měkkých tkání v oblasti chodidla a uvolněním kloubu palce. Následně se cviky zaměřují na fyziologické postavení kloubu, při kterém lze využít dopomoci či odporu Therabandu či míčku umístěným mezi oba palce. Vhodné je pracovat i s ploskou, využít lze například masážní váleček. Pro korekci postavení palce může být nápomocný vhodně nalepený kinesiotape z vnitřní strany chodidla.

 

Autorka článku je fyzioterapeutka Fakultní Thomayerovy nemocnice