Jak používat dezinfekční prostředky

V době, kdy celý svět bojuje s infekčním onemocněním COVID-19, způsobeným novým koronavirem SARS-CoV-2, nám přišel pojem dezinfekce jako vhodné téma pro nový článek.

Škodlivé mikroorganismy

Slovo dezinfekce představuje čistotu, hygienu nebo odstraňování vegetativních forem mikroorganismů, které mohou způsobovat celou řadu onemocnění.

Tyto formy mikroorganismů jsou nevyhnutelnou součástí našeho prostředí. Objevují se například na mobilních telefonech, oblečení nebo Dezinfekční ubrousky CaviWipesnábytku, ale nalezneme je i na sliznicích či v tělních dutinách, kde mohou snadno způsobit infekční choroby.

Epidemie v minulosti

Zmínky o infekčních chorobách nalezneme již ve středověku. Kvůli špatným hygienickým podmínkám postihovaly velké skupiny obyvatelstva, kde se z epidemie v důsledku překročení hranic kontinentu stávala pandemie a to mělo za následek velmi vysokou úmrtnost. Poslední velká epidemie na území českých zemí byla v roce 1713 a měla za následek úmrtí více než čtvrtiny obyvatelstva. Tato událost přispěla ke vzniku kanalizací, čištění ulic a reorganizaci péče o hygienu.

Použití dezinfekčních prostředků

Je tedy potřeba se proti těmto vlivům preventivně bránit nejen důkladnou hygienou, ale i úklidem domácností a pracovišť pomocí dezinfekčních prostředků.

Mezi nejpoužívanější prostředky patří dezinfekční ubrousky CaviWipes, které jsou oblíbené hlavně díky možnosti okamžitého a snadného použití. Díky nízkému obsahu alkoholu se snižuje možnost vzniku alergií a je šetrný k ošetřovaným plochám. I přes jejich šetrnost jsou velice efektivní při zněškodňování bakterií, zejména kvůli velkému obsahu dezinfekčního roztoku jsou skvělou uživatelnou prevencí před případným virovým onemocněním.

Vedle tekutých dezinfekčních prostředků CaviCide existují také UV dezinfekce. Ty jsou určené pro nechemické čištění vody a tím zamezení mikroorganismům v množení a infikování.

Koronavirus ve světě

V tuto chvíli (k datu 17.3. 2020) je na celém světě více než 120 000 nakažených lidí novým koronavirem COVID-19. Nezbývá nám nic jiného, než pečlivě dbát o osobní hygienu, zaměřit se na čistotu prostředí, ve kterém se denně pohybujeme a se zvýšenou tolerancí přečkat nynější situaci.