Chůze po špičkách u dětí

Objevuje se u Vašich dětí častá chůze po špičkách bez zjevné příčiny? Jedná se o fenomén, který se na fyzioterapeutické ambulanci objevuje čím dál častěji. Rodiče, kteří zničehonic začali u svých již normálně chodících zdravých dětí pozorovat chůzi “na baletku” a vylekaně hledají pomoc a odpovědi. V následujícím článku bychom rádi shrnuli, v jakých případech se chůze po špičkách u dětí objevuje, co za ní může stát, kdy je třeba zbystřit a jak ji případně řešit.

Na co si dát u terapie chůze po špičkách pozor

V první řadě je potřeba si ujasnit, jak taková chůze po špičkách vypadá. První, co by mě jakožto fyzioterapeutku zajímalo je, zda se objevuje na obou nožkách a zda je dítě schopné došlápnout na celé chodidlo nebo je chůze či stoj na špičce fixován. Dokážeme si tak zhruba odlišit, zda se může jednat o nějakou svalovou dysbalanci či neurologickou příčinu. V případě, že by chůze po špičkách byla fixovaná, dítě by na celé chodidlo nebylo schopné došlápnout, na obou či jen na jedné nožce, je určitě na místě navštívit neurologickou ambulanci. Tím samozřejmě není nutné hned rodiče strašit, ale důkladné neurologické vyšetření je na místě, aby se případné obtíže začaly řešit co nejdříve.

Jaké tedy mohou být příčiny chůze po špičkách?

Důvodů, proč dítě chodí po špičkách může být více. Jak již bylo zmíněno výše, příčiny mohou mít původ v oblasti neurologie, příkladem může být mozková obrna. Dále pak různá muskulární onemocnění, dystrofie, zde pak hlavní příčinou fixované propnuté špičky bývá především kontraktura/výrazné zkrácení Achillovy šlachy v návaznosti na dané onemocnění. Nezřídka se chůze po špičkách objevuje v rámci psychologického podtextu, například u dětí
v autistickém spektru.

Poraďte se s odborníkem

Je však potřeba říci, že není nutné se hned lekat a přemýšlet nad tou nejhorší variantou. Dnes je již popsána i tzv. idiopatická chůze, tedy chůze bez jakékoliv zjevné příčiny. Samozřejmě se k ní mohou vztahovat svalové dysbalance, které projev mohou prohlubovat, proto je v každém případě vhodné navštívit odborníka a pokusit se situaci řešit, také vzhledem k prevenci dalších obtížích pramenících z chůze po špičkách.

Fyzioterapie chůze po špičkách

V první řadě je třeba řešit příčinu, pokud je známa. Dále se u terapie chůze po špičkách osvědčuje zejména aktivní protahování Achillovy šlachy a dále cvičení svalové koordinace v oblasti hlezenního kloubu. V praxi to znamená, co nejvíce děti zapojit do pohybových aktivit jako jsou podřepy, dřepy, poskoky, stoj na jedné noze atd. A to vše pokud možno tak, aby došlap probíhal na celé chodidlo. Velkým přínosem jsou různorodá senzomotorická cvičení, tedy zejména kontakt bosého chodidla s různorodým povrchem. V tomto případě lze využít zejména různé ježky, balanční plošiny, senzomotorické chodníčky a čočky https://www.rehabilitacnipomucky.cz/balancni-podlozka-kopule/. V rámci nácviku chůze je třeba dbát na kontakt paty při nášlapu chodidlem, který právě při chůzi po špičkách v rámci stereotypu chůze chybí. Veškeré tyto aktivity je vhodné v nejlepším případě zakomponovat do každodenních aktivit, pokusit se děti zábavnou formou motivovat k pravidelnému cvičení. Podpořit tuto terapii můžeme aplikací korekčního kinesio tapu na oblast nártu a holeně s vyšším napětím tak, abychom stimulovali svaly, které zvedají špičku od země. Pro tyto účely lze využít i neelastického bílého tejpu, na který lze s dětmi namalovat obrázky.

Balanční sada Theratoys _2


 Autorka článku je fyzioterapeutka Fakultní Thomayerovy nemocnice